Ulke typer redskap på en benk

Tilpasning av bolig

"Tilpasning av bolig" beskriver hele arbeidsprosessen fra bruker tar kontakt med kommunen, til tilpasning eller anskaffelse av hjelpemidler er utført. Teksten "Tverrfaglig boligrådgivingsgruppe for tilpasning av bolig" handler om hvorfor og hvordan kommunen kan nedsette et tverrfaglig team som jobber med tilpasning.