Eksempler og erfaringer

Søk i eksempler

Forstå helheten

Planlegge, lede og utvikle

Støtte i arbeidsprosess

Hold deg oppdatert

Velg ønsket tema og legg igjen e-postadresse, så får du beskjed om nytt, aktuelt innhold

Velg tema

Gi oss innspill

Har du generelle tilbakemeldinger på Veiviseren eller til strategien Bolig for velferd? Vi vil gjerne høre fra deg.

Gi innspill

Statens pris for boligsosialt arbeid deles ut på Boligsosial lederkonferanse høsten 2018

Frist for å melde inn forslag er 20. april. Alle kan komme med forslag.
Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid.

Forslagsskjemaet, statutter og mer informasjon finner du her