illustrasjonsbilde

Eie først - med startlån og tilskudd

Fase 4: Oppfølging etter kjøp av bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Valg av familie og felles oppstartsmøte
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen og utstedelse av lånedokumenter
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
Fase 5
Hva krever "Eie først" av kommunene?
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen vurderer behovet for bruk av opsjon på kjøp av bolig. I tillegg kommer øvrige oppfølgingstiltak som følger av avtalen mellom familien og kommunen og kommunens samarbeidsavtale. Se fase 4 i prosessen Bidra til kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd til etablering. 

Resultater fra fasen

  • Kommunen frafaller retten til å kjøpe boligen fordi familien klarer seg selv og fortsatt boligeie vurderes som den beste løsningen og den løsningen familien ønsker.
  • Kommunen benytter seg av opsjonen fordi fortsatt boligeie ikke vurderes som en god løsning for familien.

  • Kommunen frafaller retten til å kjøpe boligen fordi familien klarer seg selv og fortsatt boligeie vurderes som den beste løsningen og den løsningen familien ønsker.
  • Kommunen benytter seg av opsjonen fordi fortsatt boligeie ikke vurderes som en god løsning for familien. Innen 4 uker før utløpet av opsjonsperioden må kommunen ta kontakt med familien dersom man ønsker å benytte seg av opsjonen. Rettighet til og forutsetninger for å benytte opsjonen følger av opsjonsavtalen. Opsjonsavtalen gir kommunen rett til å kjøpe boligen til en pris som dekker startlånet og ikke nedskrevet tilskudd.
  • Prosjektgruppen fortsetter oppfølging og tiltak etter avtale med mål om at familien skal bli selvhjulpen.
  • Når familien blir selvhjulpne avslutter prosjektgruppen sitt arbeid, og familien får eventuelt oppfølging av den enkelte enhet i kommunen ved behov.
  • Familiens kontaktperson har ansvar for å koordinere nødvendig oppfølging og kontakt med familien.
  • Boligkontoret eller enhet med tilsvarende ansvar har ansvar for å følge opp at boliglånet blir betalt som forutsatt.
 Familiens behov og medvirkning bør være utgangspunkt for alle tiltak.