Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

Fase 3: Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse til kjøp av bolig
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Bistå på visninger og i budrunder.
 • Vurdere aktuelle boliger som lånsøker ønsker å legge inn bud på.
 • Innhente kjøpekontrakt og saksbehandle formaliteter knyttet til den boligen lånsøker har fått tilslaget på. 
 • Utarbeide lånedokumenter og innhente lånsøkers underskrifter.
 • Sikre at låntaker har forstått konsekvenser knyttet til månedlige utgifter på lånet, nedbetalingstid og rente.
 • Overføre saken til låneforvalter/utbetale lånet.

Resultater fra fasen

Overtakelse av den finansierte boligen.

Dersom lånsøker har behov for det:

Bistand på visninger og hjelp i budrunden (Hjelper kan være frivillig eller kommunal, helst med byggteknisk forståelse og kunnskap om kjøpsprosessen).

Kommunal saksbehandler har følgende oppgaver:

 • Vurdere aktuelle boliger som lånsøker ønsker å legge inn bud på.
 • Innhente kjøpekontrakt fra megler og registrere formalia knyttet til boligen lånsøker har fått tilslag på.
 • Utarbeide lånedokumenter og innhente lånsøker(e)s underskrift(er).
 • Sikre at låntaker har forstått konsekvenser knyttet til lånet (rente, nedbetalingstid, månedlige utgifter m.m).
 • Kontrollere lånedokumenter, etablere pantesikkerhet og overføre saken til låneforvalter for utbetaling.

Kommunal saksbehandler:

 • godkjenner boligen, registrerer boligopplysninger, utsteder lånedokumenter, innhenter kjøpekontrakt fra megler/lånsøker og sikrer riktige underskrifter på lånedokumenter.
 • sikrer at lånsøker har forstått hva låneopptaket innebærer. Les om kravene i Finansavtaleloven og SEF-skjema på husbanken.no/startlaan.  

Eiendomsmegler:

 • utsteder kjøpekontrakt, avtaler overtakelse, sikrer nødvendige underskrifter og sørger for at boligen stilles til rådighet for låntaker uten heftelser og i henhold til prospekt og kjøpekontrakt.

Låneforvalter:

 • kontrollerer lånedokumenter og utbetaler lånet til megler.

Noen boligkjøpere vil ha behov for bistand på kontraktsmøte, hjelp i flytteprosessen og bistand ved overtakelse av boligen av kommunens boligteam eller annen tilknyttet kompetanse.

Finansavtaleloven

Avtaleloven

Handlingsrom

Innvilget lån må oppfylle Finansavtalelovens krav til opplysningsplikt.

Lånedokumentene må oppfylle lovens formkrav for å oppnå rettsvern.