Framskaffe boliger for mennesker med oppfølgingsbehov

Fase 4: Detaljprosjektering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov, målgrupper, tomt og erfaringer
Fase 2
Løsningsutredning
Fase 3
Forprosjektfase
Fase 4
Detaljprosjektering
Fase 5
Gjennomføringsfase
Fase 6
Overlevering, innflytting, drift og evaluering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen skal opplyse Husbanken om eventuelle endringer i prosjektet, og skal sende endelige utgaver av tegninger til Husbanken.

 
Refleksjonsspørsmål: Hvordan involvere brukerne (beboere og ansatte) på en god måte?

Resultater fra fasen

Boligen skal ha et hjemlig preg.

  • Boligen skal gi mulighet for et privatliv og ha et hjemlig preg. Valg av farger, materialer og møbler vil bidra til å gi et hjemlig preg.
  • Kommunen skal opplyse Husbanken om eventuelle endringer i prosjektet, og skal sende endelige utgaver av tegninger til Husbanken.
  • Ved byggherrestyrt entreprise, må man i denne fasen anskaffe prosjekteringsgruppe (valg av entreprise skjer da først i fase 5).