Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

Fase 5: Etterarbeid

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Evaluere samlingen hos deltagerne og prosessen internt i kommunen.
 • Sortere ideene for eksempel i en matrise som skiller mellom
  • virkelig gode idéer
  • idéer som kan realiseres raskt
  • spennende men risikofylte idéer
  • dårlige idéer (skal ikke brukes mer tid på)
 • Utarbeide forslag til hvordan arbeidet, resultatene, prosessen tas videre.

Resultater fra fasen

Når idéene er sortert, kan en idé bli beskrevet og konkretisert videre, eller kombinere og videreutvikle flere av ideene til mer helhetlige ideer eller konsepter/løsningsforslag.

 • Innhente tilbakemeldinger fra deltakerne.
 • Evaluere innovasjonsprosessen.
 • Ta stilling til hvordan resultatene skal følges opp.
 • Avslutte denne prosessen.
Arbeidsgruppen har ansvar for evaluering og sortering av idéer, og overleverer og avslutter alle gjenstående oppgaver.
Administrativ og politisk ledelse, evt. samarbeidspartene kan involveres.
Et sentralt element i designdrevne innovasjonsprosesser handler om å få innbyggerperspektivet inn som et bærende element i prosessen.