dame med vogn i park foran hus

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler kan nå lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

 

Statistikken som blir vist i profilene er tilpasset årets tema som er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Med sosialt bærekraftige lokalsamfunn menes samfunn som er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Temaartikkelen på midtsidene i årets profiler er skrevet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Les mer om Folkehelseprofilene på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Hent folkehelseprofil for kommuner, bydeler og fylke

Nye kommuner får tall

Kommunehelsa statistikkbank og profilene er tilpasset nye kommuner og bydeler i henhold til kommune- og fylkesinndelingen per 1. januar 2020. Tall i statistikkbanken er oppdatert bakover i tid. På grunn av endringer i kommune- og fylkesinndelingen kan noen kommuner oppleve at det på enkelte indikatorer mangler tall. Under fanen «definisjoner» i statistikkbanken kan du finne nærmere beskrivelse om årsakene til dette.

Les mer og søk i Kommunehelsa statistikkbank

Oppvekst

Folkehelseinstituttet har egne temasider med forskningsfunn, informasjon og nyheter om oppvekst og helsefremmende tiltak for barn og unge.
Lenke til disse temasidene finner du på FHI sine nettsider Oppvekst under menyen Psykisk og Fysisk helse  

Hent oppvekstprofilen for din kommune her 

Andre relevante kilder

Folkehelseprofiler

Kommunehelsa statistikkbank 

Oppvekstprofiler

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon