Finn veien  

Finn veien, et e-læringskurs

Finn Veien viser hvordan digitaliseringsprosjekter kan styres. Kurset tar opp mange begrep og temaer som behandles grundig i prosjektveiviseren.no. Finn Veien gir inspirasjon til å ta i bruk en felles metodikk. 

 

Vi veiledes gjennom kurset av Finn Veien, en erfaren prosjektleder. Den første modulen handler om hvordan digitalisering og digitaliseringsprosjekter er virkemiddel i virksomhetsutviklingen. Modul to til seks er bygget opp rundt et «case» som vi følger gjennom prosjektets faser, ofte med referanse til innhold i prosjektveiviseren.no

De seks modulene tar for seg disse temaene:
- Digitalisering og digitaliseringsprosjekter
- Prosjektveiviseren – hva og hvorfor
- Konseptfasen
- Planleggingsfasen
- Gjennomførings- og avslutningsfasen
- Realiseringsfasen