Ettermontering av heis i boligselskaper - Veiledning med eksempler

forside publikasjon

Forfattar:
Karine Denizou og Sofie Mellegård
Publisert av:
SINTEF Byggforsk
Utgivingsår:
2018
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Oxford Analyse AS

Kort om publikasjonen

Dette er ein veiledaren som syner eksempel for ettermontering av heis i bustadselskap. Den er utvikla på bakgrunn av dokumentasjon og analyser frå casestudier i eit prosjekt.

Veilederen er særskilt retta mot styrer i bustadselskap, som vurderer oppgradering og etablering av heis. Den kan og gi nyttige innspel til andre aktørar i byggjeprosessen, som lokale myndigheiter og rådgivarar, skriv SINTEF Byggforsk i innleinga til veiledaren. 

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten presenterer beskrivelse av konsepter, erfaringar frå byggjeprosessen og ei vurdering av visuell kvalitet og brukskvalitet.
  • Det er fire konsept som blir presentert i rapporten. Heis i gårdsrom, heis til svalgang, heis i trapp og i tilbygg (Årdal-modellen) og heis i tilbygg.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten her.