Bosetting av flyktninger – forslag til endringer i økonomiske virkemidler

Forfattar:
S. Hjembrekke, K. Lie, A. Thorstensen og A. Aastevdt
Publisert av:
TF-rapport nr. 261
Utgivingsår:
2009
Oppdragsutførar:
Telemarksforskning

Kort om publikasjonen

Rapporten gjennomgår kommunane sine økonomiske virkemiddel i samband med busetting av flyktningar. Hovudfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringar i dei økonomiske virkemidla som kan gi kommunane best moglege føresetnader og insentiv til å busette mange nok flyktningar framover.

Rapporten består av ein kartleggings- og dokumentasjonsdel som synleggjer kva for økonomiske verkemiddel kommunane har å råde over når dei skal busette og integrere flyktningar, i tillegg til ei spørjeundersøking retta mot både økonomi- og flyktningansvarleg i eit utval kommunar.

Oversikt over hovudfunn

Rapporten foreslår fem konkrete endringar i dei økonomiske virkemidla. Desse er å innføre ei særskilt rentekompensasjonsordning, utløyse ekstra tilskot for mottak av einslege, innføre ein ”terskel-bonus”, introdusere eit oppstartstilskot og eventuelt løfte integreringstilskotet reelt.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten Bosetting av flyktninger – forslag til endringer i økonomiske virkemidler

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon