Etnisk bostedssegregering og gatenettstruktur: Finnes det en sammenheng?

Forfattar:
A. Eika
Publisert av:
Masteroppgave i landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Utgivingsår:
2014

Kort om publikasjonen

Oppgåva tar for seg samanhengen mellom etnisk bustadsegregering og gatenettet si fysiske utforming i Oslo.

For å gjere dette ser oppgåva på numeriske framstillingar av gatenettstrukturen i kvar grunnkrets (Space Syntax) og utviklinga av del av ikkje-vestlege innvandrarar og deira barn frå 1992 til 2009 i dei same grunnkretsane. Tala på del av innvandrarar er henta inn frå Statistisk sentralbyrå.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgåva "Etnisk bostedssegregering og gatenettstruktur"