Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Forfattar:
T.S. Forgaard
Publisert av:
Samfunnsspeilet, 2006/4
Utgivingsår:
2006

Kort om publikasjonen

Artikkelen undersøker innanlandske flyttemønster til personar med innvandrarbakgrunn i Noreg. Hovudfokus er å trekke fram det regionale aspektet i flyttinga til ulike innvandrargrupper. Forskjellar i ulike innvandrargrupper sin mobilitet blir også belyst.

Oversikt over hovudfunn

  • Personar med innvandrarbakgrunn flyttar i større grad enn andre frå utkantstrøk til sentrale område.
  • Innvandrargrupper med mange flyktningar flyttar oftast.
  • Dei med vestleg bakgrunn har omtrent det same flyttemønsteret som landsgjennomsnittet.
  • Grupper med ikkje-vestleg bakgrunn og lang butid (for eksempel dei med pakistansk og marokkansk bakgrunn) flyttar sjeldnare enn landsgjennomsnittet.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten frå SSB.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon