Startlån

Forvalter av ordningen:
Husbanken via kommunene.
Ansvarlig enhet:
Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål.

Formål

Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å finansiere en bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Målgruppe

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån til barnefamilier skal prioriteres. 

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Hva kan dekkes av ordningen?

Kommunen kan gi lån til

  • Kjøp av bolig
  • Utbedring og tilpasning av bolig
  • Oppføring av ny bolig og
  • Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon