Respite home - hvileskjær mellom hjem og institusjon

i bakgården
Ansvarlig aktør:
Amsterdam
Ansvarlig enhet:
HVO - Help for Homeless People (privat organisasjon)
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Internasjonalt
Fylke:
Internasjonalt
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Hvileskjær mellom hjem og institusjon
Beliggenhet: Ligger i ordinært bomiljø
Målgruppe: Psykisk helse, for syk til å være hjemme, for frisk til institusjon
Antall plasser: 11 personer
Årsverk: 5 - 2 lønnet og 3 frivillige. Alle har brukererfaring.
Ferdigstillelse: 2017
Eieform: Den private organisasjonen HVO (Help for Homeless People) driver stedet, og får tilskudd av lokale myndigheter til driften.

Respite Home i Amsterdam er et «hvileskjær» mellom hjem og institusjon. Det er et sted hvor personer med psykiske utfordringer kan komme - etter eget initiativ - og være i inntil to uker når man er for syk til å bo hjemme, men likevel for frisk til å innlegges på institusjon. Totalt kan man tilbringe seks uker i året på Respite Home, fordelt på tre ganger, og maksimalt to uker hver gang. Tiltaket reduserer innleggelser på institusjon.

Resultat

  • Forhindrer innleggelser i institusjon eller utfordringer med naboer.
  • Brukere får en nødvendig pause fra hverdagen, med støtte fra andre som kjenner utfordringene etter egen erfaring.

Bakgrunn

Det var brukere som startet opp tiltaket fordi de selv opplevde at de savnet et slikt tiltak når de var i denne situasjonen; for syk til å være hjemme, men for frisk for institusjon.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Respite Home er brukerstyrt i den forstand at det er brukerne selv som velger å komme dit, og de ordner seg selv mens de er der. I tillegg er det personer med egne erfaringer som jobber der, enten i lønnende stillinger eller som frivillige. Peer Supporters kalles de. Floris Broekhuizen er én av dem. Han mener Respite Home har avverget mange innleggelser i psykiatrien siden det startet opp i 2017.  I tillegg kan man også tenke seg at et slikt «hvileskjær» kan hindre utkastelser fra egen bolig, og kanskje gi slitne naboer en kjærkommen pause til ting har roet seg.

Respite Home jobber Recovery-fokusert, og fungerer som en del av personenes Recovery (bedringsprosess). Det ble opprettet av en person som selv hadde opplevd behov for et slikt sted da han selv slet med mentale utfordringer.

I dag er det den private organisasjonen HVO (Help for Homeless People) som driver stedet, og får tilskudd av lokale myndigheter til driften.

Frodig bakhage

Utenfra kan man ikke se at dette er et spesielt hus. Inngangsdøren er like anonym som de andre dørene i gaten. Men inne i huset - og ikke minst i bakhagen - er det en rolig og fredelig atmosfære.

Beboerne kan oppholde seg i bakhagen eller se på fjernsyn i fellesstuen. Alle får være i fred, samtidig som det er folk rundt, så ingen trenger å være alene. Alle er blant likesinnede. Alle har egne rom som de kan trekke seg tilbake til. 

Organisering

Respite Home kan ta imot 11 personer. Som regel er det fullt. Særlig i julen er det stor pågang. Det er fem ansatte, to av dem er lønnet og tre er frivillige. Alle har egne erfaringer med psykiske utfordringer, og vet derfor mye om hva folk som kommer der går igjennom. Om nødvendig henter de inn profesjonell hjelpe utenfra.

På veggen inne i huset henger det ti innrammede recovery-regler. Som en slags oppsummering av alle reglene står det: «People respond better if they are treated better».

plakat med recovery tekst

 

Sikre brukermedvirkning

Stedet er brukerstyrt i den forstand at det er brukerne selv som velger å komme dit, og de ordner seg selv mens de er der. I tillegg er det kun personer med egne erfaringer som jobber der, enten i lønnende stillinger eller som frivillige.

Finansiering

Den private organisasjonen HVO (Help for Homeless People) driver stedet, og får tilskudd av lokale myndigheter til driften.

respite home

Tips til andre

  • Baser driften i større grad på lønnede ansatte.

Vedlegg

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon