Luranetunet - sykehjem med tropisk hage

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.
oversikt hage
Foto: Husbanken
Ansvarlig aktør:
Bjørnafjorden kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Målgruppe: Eldre og beboere på sykehjem
Størrelse:  Nybygget har et samlet areal på 9.300 kvadratmeter, medregnet tropehagen. 
Ferdigstillelse: nov. 2017
Byggherre: Os kommune (nå Bjørnafjorden kommune)
Arkitekt: HLM Arkitektur tegnet anbudsgrunnlaget, mens SE-Arkitektur har detaljtegnet prosjektet.
Eieform: Kommunalt eid.

Ved å etablere en stor tropisk hage inne i sykehjemmet, har man bidratt til at beboerne kan oppleve natur og isfrie vandremuligheter hele året. Hagen ble etablert i forbindelse med at det eksisterende sykehjemmet ble bygget om og utvidet.

Resultat

 • En ny type rom som kan brukes til mange ulike aktiviteter og arrangementer.
 • Lett tilgang til klimatisk uterom rett fra bogruppene i første etasje.
 • "En følelse av å være en liten tur i Syden".
 • Tropehagen binder sammen nytt og gammelt bygg.

Bakgrunn

Kommunen hadde behov for flere sykehjemsplasser og vurderte ulike tomter. Kommunen ønsket å samlokalisere flere tilbud. Medvirkningsprosessen førte til ideen om en tropisk hage. 

Målsettinger

 • Tropehagen skal tilby vandremuligheter og være lett tilgjengelig for de som trenger det mest.
 • Hagen skal kunne brukes til flere arrangementer og bidra til aktiviteter.
 • Hagen skal bidra til å gjøre det attraktivt å besøke anlegget og kafeen.
 • Visjonen er at sykehjemmet skal bli et interessant sted å komme til.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Den nye delen av Luranetunet har 96 beboerrom (60 sykehjemsplasser og 36 rom for personer med demens), alle i enerom på 28 kvadratmeter. Beboerne er fordelt på seks avdelinger og i grupper på ti personer. Det er bygd inn en stor ny tropisk hage i anlegget.  

Enhetsleder ved Luranetunet forteller om erfaringene: -"Da vi flyttet inn her, sørget vi for at de som hadde mest utbytte av å gå ut, skulle bo i første etasje. Dette fungerer etter hensikten: nå står terrassedørene inn til tropehagen åpne fra tidlig morgen til sent på kveld. Etter at beboerne har spist frokost, så går de rett ut her.

Da jeg var inne i hagen i dag, så satt en av damene med en sangbok og sang. De går også rundt og ser på fiskene, vi har ganske store fisker i dammen, som er lette å se. Vi har holdt ulike arrangementer i tropehagen. Blant annet har vi hatt malekurs. I tillegg til de som var med på malekurset, satt veldig mange satt rundt og så på. Noen satt og så i vinduene og andre satt ute på terrassene sine og fulgte med. Mange synes det er bra at det skjer noe.

hage

Foto: Karin Høyland

Vi opplever at tropehagen innimellom nesten er et lite kulturhus i seg selv. Et enkelt, lite eksempel er når kulturskolens elever skal ha fremføringer: da "stikker beboerne nesene sine ut". De hører at det er et eller annet som skjer, og plutselig er det 20-30-40 stykker som hører på. Det er jo en flott øvingsarena for elevene som vil trene på å stå på en scene og fremføre. 

Vi har også hatt et arrangement i hele "hagen" med full bevertning, musikk og kulturinnslag. Da serverte vi mat til 130 personer." 

Hagen brukes også til trim og trening.  

Sikre brukermedvirkning

Kommunen styrte det meste av utviklingsprosessen selv. Kommunen satte sammen en arbeidsgruppe bestående av enhetsledere, fem-seks avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte. Mye av romprogrammet og funksjonsbeskrivelsen er hentet fra denne gruppa. Arbeidsgruppen klarte å formulere drømmen sin, noe prosjektleder mener var en av suksessfaktorene i prosjektet.

Prosjektleder forteller videre at det var viktig med lang modningstid tidlig i prosessen, og de gikk bevisst ikke for fort frem. På denne måten kunne alle delta og sette seg inn i oppgaven. Resultatet har blitt et bygg som både kommunen som byggherre og brukerne er fornøyd med. Kostnadene ble samtidig holdt på et lavt nivå. Ansatte forteller også at pårørende sier de er fornøyd med bygget.  

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom investeringstilskudd fra Husbanken. Størrelsen på gruppene for personer med demens er over det Husbanken anbefaler i dagens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Tips til andre

 • Bruk en rutinert/profesjonell prosjektleder.
 • Se til andre som har gjennomført lignende prosjekter og prosesser.
 • Engasjert Husbanken tidlig i prosessen. 

Vedlegg

Bildeserie Luranetunet

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon