Gjøviks nettløsning med informasjon om tilbud til personer med demens

Gjøvik kommune er ansvarlig for eksempelet.
bilde av to ansatte i Gjøvik
Bildet er hentet fra en av videoene som Gjøvik har laget til nettsiden. 
Ansvarlig aktør:
Gjøvik kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Gjøvik kommune satser på en god demensomsorg fordi demenssykdommer rammer en relativt stor andel av befolkningen. Gjøvik har utviklet en nettside med lett forståelig informasjon om demenssykdommer og Gjøvik kommunes tilbud til personer med demens og deres pårørende. Ulike videosnutter beskriver de ulike tilbudene.

Resultat

  • Lett tilgjengelig informasjon om demenssykdom for innbyggerne.
  • Det skal være enklere for innbyggerne å få informasjon om hva de kan forvente av Gjøvik kommune ved demenssykdom og ulike muligheter som finnes.

Bakgrunn

Kommunen gjennomfører prosjektet «Hjem-dem» med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Målet er å utvikle de lavere trinn i omsorgstrappa slik at det skal være mulig å bo lengst mulig i eget hjem med demenssykdom. Gjennom en tjenestedesignprosess kom vi fram til at innbyggerne savnet relevant informasjon om eksisterende tilbud og muligheter.

Målsettinger

  • Informerte brukere/ pårørende/ innbyggere.
  • Gjøvik kommunes nettside er informativ og demensvennlig.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

  1. Arbeidsgruppe bestående av demenskoordinator, tjenesteutøvere og pårørenderepresentant, i samråd med tjenestedesignbyrået Comte, tok for seg den informasjon som allerede var utarbeidet og vurderte behov for forbedring.
  2. Utarbeidelse av manus for produksjon av video (demenskoordinator og tjenesteutøvere)
  3. Filming og teksting av videosnutter (Comte)
  4. Layout og presentasjon av nettside, inkludert link til kommunens nettside (webansvarlig)

Sikre brukermedvirkning

Brukere og pårørende har deltatt i workshops om «brukerreisen» - innsiktsarbeid som grunnlag for forbedring av tjenesten. Pårørende er også aktør på en av videosnuttene.

Finansiering

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet «Hjem-dem» til oppdragsavtale med Comte. 

Tips til andre

  • Vi har brukt egne ansatte i tjenestene til å fortelle om det tilbudet de har ansvar for. De forteller om steder og tjenester innbyggerne kan kjenne seg igjen i
  • Dette kan man kanskje få til ved hjelp av egne webansvarlige og bruk av YouTube?

Vedlegg