Demensbyen Bryghuset i Svendborg

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.
fasade
Foto: Demensby Bryghuset Svendborg
Ansvarlig aktør:
Svendborg kommune, Danmark
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Internasjonalt
Fylke:
Internasjonalt
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Målgruppe: Eldre med demens (pleieboliger, demensboliger, aktivitetssenter)
Størrelse: 125 boliger
Ferdigstillelse ombygging/hage: 2016/2018
Byggherre: Svendborg kommune
Byggherre for hagen: Støtteforeningen Svendborg Demensby, Bryghuset - Svendborg Demensby
Landskapsarkitekt hage: LAND+
Eieform: Kommunalt eid
Bryghuset – Svendborg Demensby i Danmark regnes som den første demensbyen i Skandinavia. Prosjektet viser hvordan man med inspirasjon fra en studietur til demenslandsbyen De Hoegeweyk i Nederland har endret både sykehjemsdrift og et eksisterende gammelt institusjonsbygg. Det er foretatt en rekke organisatoriske, holdningsmessige og bygningsmesssige tiltak. Byrådet i kommunen bevilget 7,4 millioner danske kroner til etablering av "demensbyen". Tiltakene anses som vellykket.

Resultat

 • Bygningsmessige tiltak og arbeidet med holdningsendringer har foregått parallelt. Lederen av demensbyen sier at de største endringene handler om måten de jobber på. 
 • Trygge omgivelser for beboerne (mennesker med moderat til omfattende demenssykdom).
 • De skjermede utearealene fungerer helt etter intensjonene og bidrar til at beboerne er fornøyde og beveger seg mye rundt.  
 • Det at det er så mange boliger samlet, er en av grunnene til at de greier å gi liv og aktiviteter til de mange fellesrommene.
 • Hage med en rekke sanse-, opplevelses- og minne-elementer.

Bakgrunn

Kommunen ble inspirert etter en befaring til demenslandsbyen De Hoegeweyk i 2014. Social- og sundhedsutvalget besluttet i mai 2015 å videreutvikle ett av kommunens tilbud til en "demensby". Bryghuset ble valgt fordi det hadde gode utvidelsesmuligheter og flotte utearealer. Allerede i 2016 kunne "Bryghuset – Svendborg demensby" innvies. 

Målsettinger

Omgivelsene skal legge til rette for ulike sanseopplevelser.

 • Arealer i første etasje skal tilby ulike aktivitetsrom, butikk, velværerom etc.
 • Både tjenester og omgivelser skal bidra til å tenne livsgnisten.
 • I større grad ta i bruk omgivelsene rundt anlegget: byen, torget, mekanisk verksted, vandrerute, stranden, skogen, hestestallen etc.
 • Å forsøke å gjenvinne tapte ferdigheter, ved hjelp av at de sosiale omgivelsene skulle bli mer støttende og forståelsesfulle.
 • Flytte fokus fra hjerne til hjerte.
 • Implementere en omsorgsfilosofi som handler om å være hjertelig, nærværende og verdsettende, for å bringe det beste frem i andre mennesker.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Oppsummering

Det er foretatt en rekke mindre ombygninger av den eksisterende bygningsmassen. Hovedsakelig gjelder dette endringer i aktivitetsdelen, samt etablering av noen fellesskap. Utearealene ble skjermet og danner nå en naturlig avgrensing av området. Det er gjort flere tiltak som gjør arealene i området (både inne og ute) mer attraktive og varierte. Fellesrommene i første etasje er ombygd til restaurant, frisør, butikk og lignende etter modell fra demenslandsbyen i Nederland. Utarealene er opparbeidet og byr på mange ulike opplevelser. Bygningsmessige tiltak og arbeidet med holdningsendringer har foregått parallelt. Lederen av demensbyen påpeker at de største endringene handler om måten de jobber på.

30 frivillige arbeider i demensbyen, eksempelvis med å passe butikken eller å arrangere kveldsarrangementer. De frivillige utgjør en kjempeforskjell. Det gjør også støtteforeningen Svendborg Demensby, som har tatt initiativ til å skaffe midler slik at de kan omskape hagen fra en naturtomt til en hage med en rekke sanse-, opplevelses- og minne-elementer. Selv om man har en demensdiagnose og kanskje har vanskelig for å orientere seg i tid og sted, høyner det livskvaliteten å kunne ferdes rundt på egen hånd.

Lengre beskrivelse

Demensbyen består av 125 boliger organisert rundt et lukket atrium og med store skjermede utearealer. Anlegget ligger i et eksisterende boligområde. 43 av boligene er eldreboliger (seniorboliger). Dette er separate toromsleiligheter hvor man bor alene eller sammen med sin ektefelle, og får hjelp og støtte fra personalet. Det er 56 leiligheter, som er fordelt på sju bogrupper som deler en felles spise- og oppholdstue. Man har altså sin separate leilighet, men den ligger i et bofellesskap med seks til ni andre beboere. I tillegg har anlegget sju gjesteboliger (korttidsplasser).

Anlegget består av to hus med fire etasjer i hver. Gårdsrommene ligger på to ulike nivåer, det er derfor aldri mer enn to etasjer ned til bakken. Boligene er ikke bygd om i vesentlig grad. De består altså både av selvstendige boliger som ligger ut mot en svalgang, samt flere bofelleskap med boliger organisert rundt et felles kjøkken.

Butikk og trimrom Mosjonsrommet og en butikk er attraktive rom. Foto: Demensby Bryghuset Svendborg

 Det er etablert en rekke fellesrom i første etasje: butikk, frisør, herreklubb, trimrom, restaurant og kjøkken. Selv om beboerne har en demensdiagnose og kankje har vanskelig for å orientere seg i tid og sted, har ansatte erfart at det høyner livskvaliteten for beboerne å kunne ferdes rundt på egen hånd og at de har glede av aktivitetene som foregår. En utvidelse av utearealene er også under opparbeiding. Det er etablert stier, vann, blomster, en ny hønsegård, kaniner og en campingvogn.
Høner og campingvognHønsegården og en campingvogn finnes allerede i dag og bidrar til samtaler og opplevelser. Foto: Demensby Bryghuset Svendborg

Den nye hagen får, på samme måte som dagens hage, også et hønsehus. Det er også planlagt et andehus ute i en liten dam. Turstien ute går blant annet forbi en paviljong og langs en alminnelig asfaltert vei med fortau. Dette utearealet har tidligere vært en del av det omkringliggende området, derfor er det heller ikke så institusjonspreget. En yngre beboer har i samarbeid med vaktmesteren tatt ansvar for stell og drift av hønsehuset. Lederen for tilbudet Annette Søby forklarer at dette er en av de virkelig gode historiene de kan fortelle: Folk vokser ved å kunne være til nytte, det bidrar til å gi tilværelsen mening.

Adkomsten til den lukkede hagen er åpen og inviterende, men utgangen ligger diskre på siden. Dette styrker opplevelsen av å kunne bevege seg ut, uten at man føler seg innestengt. Se bildeserie. 

plantegning

Tegninger: Demensby Bryghuset Svendborg

Evalueringer

Leder mener selv de har svært gode erfaringer så langt.Prosjektet skal nå studeres av en forskergruppe ved University college Lillebælt. Studien består av fire delstudier og belyser betydningen av helsefaglig kompetanse, fysisk aktivitet og uteliv, relasjoner i et brukerfokusert samarbeid og ernæring.

Prosjektet er i ferd med å bli evaluert.

Sikre brukermedvirkning

Både medarbeidere, beboere og pårørende ble trukket inn i både planleggingsarbeidet og arbeidet med omstillingene. Dette mener leder har vært avgjørende for resultatet. Når hage-prosjektet skulle settes i gang, lagde støtteforeningen en stor brukerundersøkelse der de inviterte beboere, de pårørende, frivillige og medarbeidere til å delta for å finne frem til ulike ønsker og behov. Det kom inn over 700 forslag om alt fra reddiker i hagen, til en lekeplass til barnebarn og en gynge til rullestoler.

Finansiering

Støtte fra kommunen til ombygging. Støtte til opparbeiding av ny hage fra P. Møllers fond. 

Vedlegg

Vedlegg

Bildeserie fra prosjektet