Boveileder for ungdom

Bergen kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
To personer fra ledelsen i DUE
Line Hansen (avdelingsleder) og Joachim Bjerkvik (leder for Utekontakten) med veilederen.
Foto: Asle Bentzen
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Ansvarlig enhet:
DUE Utekontakten
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Bergen
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Utekontakten i Bergen har laget en veileder for ungdommer som skal flytte for seg selv for første gang. Tittelen på veilederen sier det meste: «Tusen ting å huske på». Overgangen til egen bolig kan være vanskelig. Boveilederen skal være en støtte i prosessen og gir tips om alt fra leting på Finn.no og visninger, til praktiske gjøremål som strømavtale og rydderutiner.

Resultat

  • Bedre veiledning av ungdom som skal flytte for seg selv for første gang.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Boveilederen er uutviklet på bakgrunn av erfaringene Utekontakten har gjort med bosetting av over 300 ungdommer i alderen 16 til 23 år gjennom barnevernstiltaket «Der ungdommen er» (DUE). Det er laget et eget eksempel i Veiviseren om DUE.

Boveilederen tar opp alt ungdommene må huske på før de flytter. Den har tips til hva de bør trene på i forkant, og fungerer også som en sjekkliste både for ungdommene og de voksne som skal bistå.

Boveilederen tar for seg hele prosessen med å flytte for seg selv, helt fra de første sonderinger av boligmarkedet, til etter at du er på plass i egen bolig.

Koordinatorene i DUE leter i boligannonser sammen med ungdommene, drar på visninger sammen med dem, og bistår de unge i å ivareta boforholdet på en best mulig måte. De fleste finner seg et sted å bo på det private markedet.

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning er viktig for oss i Utekontakten og er utgangspunkt for all vår tjenesteutvikling. Ungdommer i DUE-tiltaket til Utekontakten har bidratt til utvikling av veilederen. De har gitt tips om hva de synes er viktig.

Finansiering

Boveilederen er blitt støttet økonomisk av Husbanken.

Suksessfaktorer

  • Tett involvering av ungdommene i utarbeidelsen av veilederen.

Vedlegg