Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Logo til Norsk forbund for Utviklingshemmede
Forkortelse:
NFU
E-post:
firmapost@nfunorge.org
Telefon:
22396050

Brukerorganisasjonens formål

NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for full deltagelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta interessen til mennesker med utviklingshemning, og deres familier overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Kort beskrivelse

NFU ble stiftet i 1967, og har ca 8300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 19 fylkeslag og 188 lokallag over hele landet. NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. NFUs visjon er et samfunn for alle. Vi arbeider for at mennesker med utviklingshemning får individuelle rettigheter og tjenester. NFU er med i samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • juridisk rådgivning innenfor rettsområder som bolig, tjenester og opplæring
  • aktiviteter og fellesskap i regi av fylkes- og lokallag 
  • diverse informasjon
  • NFUs tillitsvalgte og andre med erfaringn kan gi støtte og informasjon.
  • diverse kurs 
  • organisasjons- og ferieleir for voksne mennesker med utviklingshemning

Lenke til mer informasjon

Norsk forbund for utviklingshemmede