Dysleksi Norge

altTekst
E-post:
post@dys.no
Telefon:
22474450

Brukerorganisasjonens formål

Vårt formål er å ivareta interessene til de med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Det gjør vi gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, og informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

Kort beskrivelse

Dysleksi Norge jobber for å skape økt forståelse for problemene til personer med fagvansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker). Organisasjonen arbeider for å påvirke innholdet i den pedagogiske utdanningen, og å øke kompetansen hos ansatte i barnehage og skole.

Dysleksi Norge jobber for at offentlige myndigheter skal satse på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med fagvansker. Det kan for eksempel være å arbeide for tilrettelagt eksamen, spesielt muntlig eksamen der det er mulig, og at den skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig.

Dysleksi Norge jobber for å stimulere til forskning innen de aktuelle fagområdene, ved å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske tekniske hjelpemidler.

Dysleksi Norge arbeider for å styrke voksnes rett til opplæring, studenters rettigheter og studiesituasjon, samt å få satt i gang egnede tiltak i arbeidslivet slik at mennesker med fagvansker kan oppnå samfunnsmessig likeverd.

Dysleksi Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon, med ca. 8 600 medlemmer og abonnenter. Dysleksi Norge har rundt 38 fylkes- og lokallag og en egen ungdomsorganisasjon (Dysleksi Ungdom). Dysleksi Norge er blant annet med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Kunnskap om hvordan personer med fagvansker i barnehage og skole kan fanges opp og følges opp. Dette innebærer blant annet å se på hvordan utfordringer knyttet til frafall i norsk skole kan løses. Organisasjonen tilbyr også informasjon om lære- og hjelpemidler, som sørger for at de med fagvansker får en best mulig studie- og arbeidssituasjon.
 • Aktuelt og nyttig informasjons- og profileringsmateriell som kan bestilles eller lastes ned fra nettsidene.
 • Informasjon og bistand til lærere og andre fagfolk.
 • Et stort nettverk av frivillige som kan gi støtte på veien. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Vi kaller de som gjør dette best, for likepersoner. De finnes rundt om i hele Norge, og er kurset og tilgjengelige både på telefon eller i et personlig møte.
 • Råd om blant annet rettigheter og veiledning i for eksempel å skrive søknader eller klager. Dette gjøres via telefon til sekretariatet på 22 47 22 50, eller besøk til organisasjonen i Storgata 10 A i Oslo.
 • Kurs eller å svare på spørsmål om datahjelpemidler, av superbrukere rundt om i hele Norge.
 • Kurs og andre aktiviteter i hele Norge og på nett.
 • Webinar og kurs for lærere og andre fagfolk.
 • Informasjon om universelt utformede nettsider for de med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
 • Automatisk medlemskap i Dysleksi Ungdom hvis du er mellom 13 og 26 år, og i fylkes- eller lokallaget der du som medlem bor.
 • Nyheter og annen relevant informasjon på Dysleksi Norge sin Facebook-side og nettside.
 • Sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. De skolene som søker blir evaluert etter en 10-punkts kriterieliste. Enten blir skolene godkjent eller får de råd og veiledning i hvordan de kan oppfylle kriteriene.

Lenke til mer informasjon

Dysleksi Norge