U.S.Department of Housing and Urban Development

Forkortelse
HUD
E-post
Oversikt over kontor https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/field_policy_mgt/localoffices

Om aktøren

HUDs mål er å skape sterke, vitale og inkluderende nærmiljøer med boliger som alle har råd til. HUD arbeider med å styrke boligmarkedet for å forbedre økonomien og samtidig beskytte forbrukerne. Samtidig arbeides det med å avhjelpe behovet for rimelige utleieboliger og i forhold til det boligsosiale aspektet. De jobber for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Det oppmuntres også til å skape bærekraftige lokalmiljøer der ingen blir diskriminert og å endre måten HUD gjør forretning på. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

De gir råd om hvordan skaffe seg bolig, hindre utkastelse, jobber mot diskriminering og følger opp enkeltsaker. 

Lenke til mer informasjon

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD