Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forkortelse
SFI
E-post
sfi@sfi.dk

Om aktøren

SFI er det største danske forskningsmiljøet på velferdsområdet, og de samarbeider tett med ulike fagmiljø ved ulike universitet. De forsker innenfor temaene

  • sysselsetting og arbeidsmarked
  • barn, unge og familie
  • velferdssamfunn og velferdstjenester
  • skole og utdannelse
  • utsatte grupper
  • eldres levekår

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Under temaet velferdssamfunn og velferdstjenester forsker de blant annet på boligforhold, utsatte boligområder og sosioøkonomiske aspekter ved boligmarkedet, og innbyggernes tilgang på velferdstjenester, sosial mobilitet og frivillig arbeid.

Lenke til mer informasjon

http://www.sfi.dk/