Kulturdepartementet

Forkortelse
KUD
E-post
postmottak@kud.dep.no

Om aktøren

Departementet har ansvar for kultur-, likestilling og diskriminering-, medie-, idretts- og pengespill- og lotterisaker og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

KUD har ansvar for likestilling- og diskrimineringslovgivningen, som også skal hindre diskriminering på boligområdet.

Relevante lover aktøren forvalter

Likestillings- og diskrimineringslovgivning forvaltes av KUD og skal hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion og livssyn. Ikke-diskrimineringlovgivningen  gjelder også for boligområdet.

Lenke til mer informasjon

Kulturdepartementet