Digitaliseringsdirektoratet

Forkortelse
digdir
E-post
postmottak@digdir.no

Om aktøren

Digitaliseringsdirektoratets oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Statsforvaltningen er Digitaliseringsdirektoratets primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Digitaliseringsdirektoratet arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Digitaliseringen er viktig på bolig- og tjenesteområdet.

Lenke til mer informasjon

Digdir.no