ARBEIDSPROSESS

Arbeidsinkludering

Kort om arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen beskriver bistanden som gis for å få personer til å komme i arbeid og for å kunne beholde arbeid.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Muligheter for deltakelse i arbeidslivet
Fase 2
Kartlegging og bistand fra NAV til å komme i arbeid
Fase 3
Beholde arbeid
  • Arbeidsrettet rusbehandling etter IPS-metodikken

    Oslo kommune har implementert og integrert IPS-metodikken gjennom "Jobb NÅ!" ved Oslo kommunale ruspoliklinikk. Når deltagerne er kommet i gang med rusbehandlingen, vil en jobbspesialist kobles på samarbeidet mellom rusbehandler og deltager. Målet er å finne en jobb etter deltagerens ønsker.

    Vanligvis er IPS (individuell jobbstøtte) et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I Velferdsetaten i Oslo drives den helt kommunalt. De har derfor mindre strenge krav blant annet til tiden det tar for kandidatene å få komme i ordinært arbeid. Her er det tidsubegrenset oppfølging for deltagerne. De har også god oppfølging og veiledning av jobbspesialister for å sikre stabilitet.  

    Kommune
    Oslo kommune