Refinansiering med startlån

Fase 3: Søknadsbehandling og vedtak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen vurderer søknaden, fatter vedtak, sender ut svarbrev og gjennomfører refinansieringen. Det utarbeides en oppfølgingsavtale med søkeren og avtalte samarbeidsparter.

Resultater fra fasen

 • Beboeren får bedre og mer oversiktlig økonomi og beholder boligen.
 • Det er utarbeidet plan for hvor ofte og hvem som følger opp søker, godkjent av alle parter.

 • Opplysningene i saken vurderes av startlånansvarlig i samarbeid med de som har ansvar på de relevante områdene.
 • Beslutningen fattes av startlånansvarlig sammen med den eller de som har fullmakt i kommunen.
 • Begrunnet vedtak om innvilgelse av eller avslag om refinansiering skrives og sendes ut av startlånansvarlig.
 • Refinansieringen gjennomføres av startlånansvarlig.
 • Videre oppfølging avtales skriftlig og gjøres kjent av startlånansvarlig.
 • Ved avslag, bistå i å finne ny, egnet bolig.
 • Startlånansvarlig
 • Søker
 • Andre: Øvrig nødvendig hjelpeapparat, bankforbindelse osv. avhenging av oppfølgingsbehov.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon