Tilskudd kan gis til brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe

Kort beskrivelse

Tilskudd i stedet for heis/rampe

Tilskudd kan gis til brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe. Forutsatt at heisen eller rampen ikke installeres kan NAV Hjelpemiddelsentral sammen med Husbankens og kommunens ordninger bidra til at boligen blir tilrettelagt. Tilskuddet skal ikke erstatte allerede eksisterende ordninger fra Husbanken/kommunen.

Les mer om tilskuddet på NAV.no