Etterinstallering av heis i eksisterende boligmasse

Fase 3: Etterinstallering av heis

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Fra ide om heis til vedtak om prosjektering
Fase 2
Fra prosjektering til vedtak om etterinstallering av heis
Fase 3
Etterinstallering av heis
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Etter vedtak om etterinstallering av heis er fattet og tilstrekkelig finansiering er oppnådd kan arbeidet med boligeiendommen begynne. Dette arbeidet strekker seg fra eventuell fjerning av trapper og grunnarbeid til ferdigstilt og driftsklar heis.

Resultater fra fasen

  • Ny heis som gir tilgjengelighet til alle leilighetene i borettslaget/sameiet
  • Tilrettelagt og trinnfri adkomst til heisen fra parkeringsplass
  • Godkjenning av Heiskontrollen og utbetalt tilskudd og eventuelt grunnlån fra Husbanken

  • Finansiering, gjennom tilskudd og grunnlån fra Husbanken, er på plass.
  • Arbeidet med etterinstallering av heis til tilrettelegging av boligmassen blir gjennomført.
  • Ved ferdigstillelse sendes det inn anmodning om utbetaling av tilskudd og grunnlån. Sammen med denne skal det vedlegges kopi av spesifisert faktura, ferdigattest fra kommunen og driftstillatelse fra Heiskontrollen.
  • Borettslag/sameiet: sende inn nødvendig informasjon til Husbanken ved når prosjektet er ferdigstilt.
  • Husbanken: saksbehandle utbetalingssøknad fra borettslag/sameie og betale ut tilskudd og lån så snart tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt.