Fra friomsorg - straffegjennomføring i samfunnet

Fase 3: Videreføring

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging
Fase 2
Gjennomføring
Fase 3
Videreføring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Straffegjennomføringen kan ha et innhold som har iverksatt prosesser hos domfelte. Friomsorgen kan også som en del av straffegjennomføringen ha etablert ansvarsgruppemøter, poliklinisk behandling, tjenester i bolig og/eller arbeidsrettede tiltak. Det er viktig at friomsorgen sørger for at prosessene, informasjonen og tiltakene fortsetter når friomsorgen trekker seg ut etter endt straffegjennomføring. Det må da gjøres klare avtaler med øvrig offentlig forvaltning.

Resultater fra fasen

Friomsorgen vil i denne fasen at etablerte nettverk og kriminalitetsforebyggende tiltak videreføres av andre i offentlig forvaltning.

Den avsluttende delen av straffegjennomføringen er det viktig at saksbehandler i friomsorgen legger til rette for at tiltak og samarbeidsrelasjoner satt i gang i straffegjennomføringen blir videreført.

Eksempelvis dersom ansvarsgrupper er brukt som metode, er det viktig med avsluttende møte hvor alle parter er involvert og hvor nye inviteres inn som overlapping.

  • Saksbehandler i friomsorgen har ansvar for å motivere domfelte til å fortsette hensiktsmessige tiltak som er påbegynt i straffegjennomføringen etter endt straffegjennomføringen. Saksbehandler kan også, etter samtykke, informere andre aktuelle instanser om tiltak som er iverksatt og som ønskes videreført. Det kan videre skrives ut delrapporter fra BRIK som kan leveres til aktuelle instanser.
  • Frivillige organisasjoner.har mulighet for å bistå med nettverksbygging, fritidssysler og gjeldsarbeid. Noen har egne kurs om hverdagsøkonomi, livsmestring og andre aktuelle kurs  Aktuelle aktører som er landsdekkende er Wayback, Stiftelsen Livet etter soning (likepersonsarbeid) og Røde Kors, Nettverk etter soning. Retretten er i Akershus og Oslo