Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Fase 3: Oppfølging og evaluering av ettervernstiltaket

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Planleggingen av eventuelle etterverntiltak
Fase 2
Å finne egnet bolig og planlegge eventuelle oppfølgingstiltak
Fase 3
Oppfølging og evaluering av ettervernstiltaket
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fasen omhandler oppfølgning og evaluering

Resultater fra fasen

Ungdommen har flyttet inn i egen bolig, og mottar oppfølgningstiltak i henhold til tiltaksplanen. Tiltaksplanen bør evalueres jevnlig.

  • I henhold til tiltaksplanen gjennomføres det jevnlige evalueringsmøter med tjenestene som er involvert, som foruten ungdommen og barneverntjenesten kan bestå av NAV og kommunale helsetjenester.
  • Barneverntjenesten bør ha dialog med ungdommen og andre samarbeidspartnere om varigheten av oppfølgningen. Dette for at det, ved behov, kan utarbeides en plan for oppfølgning fra andre tjenester, etter at barnevernstjenesten har avsluttet sine tiltak.
  • Barneverntjenensten koordinerer
  • Ungdommen følger opp sine forpliktelser ihht. tiltaksplanen
  • Oppfølgingstiltaket følger opp sitt mandat ihht. tiltaksplanen