Flyktninger som finner bolig selv

Fase 1: Avtalt selvbosetting av flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avtalt selvbosetting av flyktninger
Fase 2
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Noen flyktninger finner bolig på det private leiemarkedet. Dersom både kommunen og IMDi godtar bosettingen, kan flyktningen signere leiekontrakt og flytte til kommunen.

Resultater fra fasen

Kommunen og IMDi vurderer muligheten for avtalt selvbosetting etter at flyktningen har funnet bolig i det private leiemarkedet. Flyktninger med avtale om selvbosetting inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Avtalt selvbosetting gir rett til introduksjonsprogram etter integreringsloven, og tilgang til kommunens øvrige tjenester.

  • Flyktningen finner bolig.

  • Flyktningen tar kontakt med kommunen hvor boligen ligger for vurdering av avtalt selvbosetting. Kommunen sjekker hvorvidt husleiekontrakten kan godkjennes, og tar kontakt med IMDi for vurdering om personen kan bosettes i kommunen.

  • IMDi sjekker hvorvidt personen kan bosettes, og at det ikke er inngått avtale om bosetting med en annen kommune. Dersom IMDi kan godkjenne forespørselen om avtalt selvbosetting, fordeles personen til kommunen gjennom IMDinett. Når kommunen har besvart denne fordelingen, fatter IMDi et vedtak om bosetting i kommunen. Det er da gjort en avtale mellom kommunen og IMDi om bosetting av personen. Flyktningen kan inngå husleiekontrakten og flytter i henhold til de avtalene som gjøres mellom flyktning, huseier og kommunene.
  • Flyktning: ansvar for å selv finne bolig, samt sjekke med aktuell kommune hvorvidt en kan inngå avtalt selvbosetting.

  • Kommunen: ansvar for å kontakte IMDi med forespørsel om personen kan bosettes i kommunen, samt ansvar for å avklare bolig og hvorvidt de kan godkjenne forespørsel om avtalt selvbosetting eller ikke. Dersom personen blir søkt ut til kommunen, har kommunen deretter ansvar for å fatte vedtak om norskopplæring og introduksjonsprogram for personer i målgruppen. Kommunen har også ansvar for eventuelle vedtak om barnehageplass, skrive inn barn på skole og andre tjenester etter behov.

  • IMDi: ansvar for å avklare hvorvidt person kan bosettes og at personen ikke har fått tildelt en bosettingskommune. Dersom avtalt selvbosetting godkjennes av kommunen sender IMDi personopplysninger til kommunen, og vedtaksbrev til flyktning.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon