Leie til eie for vanskeligstilte (kommunen kjøper først)

Fase 4: Etter år 5 - oppfølging etter kjøp

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
År 0 - utvelgelse og kommunen kjøper en bolig
Fase 2
År 1-4 - husstanden leier boligen og sparer
Fase 3
År 5 - husstanden kjøper bolig
Fase 4
Etter år 5 - oppfølging etter kjøp
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Det kan føles overveldende å sitte med et banklån. Det er viktig at kommunen vurderer om det er behov for videre oppfølging eller noe økonomisk veiledning av lånetaker. Ved behov kan man eventuelt gjøre avtale om forvaltning av inntekt.

 

Noe relevant informasjon om denne fasen vil du kunne finne i fase 4: Oppfølging etter kjøp av bolig under arbeidsprosessen "Bidra til kjøp av bolig ved hjel av startlån og ev. tilskudd".