Leie en allerede eid kommunal bolig

Beskrivelse


En variant av leie-før-eie er å leie en allerede eid kommunal bolig. I dette tilfelle bør kjøpesummen ved utløp av leieperioden fastsettes ved hjelp av takst før leiekontrakten inngås.

For en del kommuner vil det også være mulig å bruke elementer fra leie-før-eie til å selge boliger de allerede eier. Dette kan bidra til utskiftning i den kommunale boligmassen, som kanskje ikke er tilpasset dagens behov.