illustrasjonsbilde

Eie først - med startlån og tilskudd

Fase 2: Saksbehandling og dialog med søker

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Valg av familie og felles oppstartsmøte
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen og utstedelse av lånedokumenter
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
Fase 5
Hva krever "Eie først" av kommunene?
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen behandler lånesøknaden. Familien får informasjon knyttet til tilsagnet. 

Resultater fra fasen

  • Familien har mottatt et finansieringsbevis og opsjonsavtale for kommunen og fått nødvendig informasjon.

Kommunen behandler lånesøknad i tråd med avtale internt i kommunene og med familien. Se fase to i arbeidsprosessen Bidra til kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd.

Dette skiller Eie først fra normal saksbehandling av startlån:

  • Startlånet innvilges med avdragsfri periode dersom låntakerne er avhengig av økonomisk hjelp til boutgifter fra NAV i en overgangsperiode.
  • Tilskudd til etablering bør vurderes for å redusere boutgiftene og risikoen for tap.
  • I tillegg til ordinære lånedokumenter utarbeides avtale om kommunens rett til å kjøpe boligen under visse omstendigheter, se vedlagte forslag til opsjonsavtale. 

Familien får tilsendt finansieringsbevis og opsjonsavtalen undertegnes av familien og kommunen.

Boligkontoret innkaller familiens kontaktperson og familien til møte med gjennomgang av lånetilsagn og låneforutsetninger. På møtet planlegger man kjøpsprosessen, og familien får informasjon om hvem i prosjektgruppen som skal bidra med hva. 

  • Boligkontoret eller saksbehandler startlån har ansvar for å
    • utarbeide finansieringsbevis og opsjonsavtale
    • formidle innholdet i låneavtalen til familien
  • Familiens kontaktperson planlegger kjøpsprosessen sammen med familien og involverer eventuelle andre aktører i prosessen.