illustrasjonsbilde

Eie først - med startlån og tilskudd

Fase 3: Bistå i kjøpsprosessen og utstedelse av lånedokumenter

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Valg av familie og felles oppstartsmøte
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen og utstedelse av lånedokumenter
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
Fase 5
Hva krever "Eie først" av kommunene?
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen bistår med å finne aktuelle boliger for visning. Huset blir kjøpt og endelige lånedokumenter blir utstedt og undertegnet av familien. Saksbehandler må registrere urådighet i pantedokumentet. Se fase 3 i arbeidsprosessen Bidra til kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd. 

Resultater fra fasen

  • Endelige lånedokumenter er undertegnet.
  • Familien har overtatt og flyttet inn i den kjøpte boligen. 

  • Se fase 3 i prosessen Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd til etablering.
  • I tillegg må saksbehandler registrere urådighet i kommunens opsjonsperiode i pantedokumentet. Urådighet betyr at familien ikke kan selge boligen før kommunen frafaller opsjonen om kjøp av boligen. Kommunens opsjon på kjøp av boligen på et gitt tidspunkt vil kunne utløses fordi familien selv ønsker å flytte ut av boligen eller at fortsatt boligeie for familien ikke oppfattes som hensiktsmessig.