Bidra til leie av privat bolig

Fase 2: Finne egnet bolig og visning

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartleggingsprosess
Fase 2
Finne egnet bolig og visning
Fase 3
Kontraktsinngåelse, depositum og garanti
Fase 4
Overtakelsesprosess og innflytting
Fase 5
Oppfølging og utflytting
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen, gjerne sammen med boligsøker, finner aktuell utleiebolig. Boligsøker, eventuelt sammen med ansatt fra kommunen, drar på visning. Ansatt i kommunen sjekker om utleieenheten tilfredsstiller krav for utleie.

Resultater fra fasen

Boligsøker har funnet en aktuell utleieenhet. Visning er gjennomført, og boligen er godkjent for utleie.

  • Først må boligsøker og/eller kommunen finne aktuell utleiebolig. Oversikt over ledige utleieboliger kan kommunen sitte på, eventuelt finnes via annonser på nett og i avis.
  • Det anbefales at ansatt i kommunen og boligsøker møtes og drar sammen til visning, hvis boligsøker ønsker og har behov for dette. Da kan ansatt i kommunen gi råd og veiledning dersom boligsøker er ukjent med situasjonen og det norske boligmarkedet.
  • Boligsøker bør på visninger på private utleieboliger være positiv til boligen under visning, være interessert og stille utleier spørsmål. Kommunen kan bruke visningen både til veiledning av boligsøker og hjelp til vurdering av egnetheten til boligen, og om boligen tilfredsstiller krav til utleie. Utleieboligen har rømningsveier, godkjent vindu i oppholdsrom, brannvernutstyr og en grei teknisk standard, og være kvalifisert som bolig eller godkjent som utleieenhet.
Underprosess: Boligsøkerskole og Bolig-CV
Underprosess: Hvordan skaffe flere utleieboliger i det private marked?
  • Ansatt i kommune er med på visning og vurderer om utleieboligen tilfredsstiller de krav som er regulert i lov.  
  • Boligsøker bør i så stor grad som mulig bidra til å finne aktuelle boliger. Deltar på visning, og vurderer om boligen er aktuell for seg å bo i.