Bidra til kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

Fase 1: Forberedelse til kjøp av bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse til kjøp av bolig
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen, saks- og dokumentbehandling
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Formålet med denne fasen er å gjøre lånsøker bevisst på hva et boligkjøp innebærer. I tillegg beskrives viktige punkter som å:

 • Kartlegge og utforske motivasjon og ønsker om å eie egen bolig.
 • Få nødvendig informasjon/støtte til å være rustet til å gjennomføre prosessen knyttet til kjøp av bolig.
 • Få oversikt over egen økonomi og eget budsjett og hva lånsøker har disponibelt til boutgifter i ny bolig.
 • Få kunnskap om hvor stort lån lånsøker kan betjene, herunder kunnskap om konsekvenser ved valg av forskjellig rente og nedbetalingstid.
 • Få en oppfatning av hva en egnet bolig koster og hvor stort lån som er nødvendig.
 • Få kunnskap om hva et aktuelt lån vil medføre av månedlige utgifter, basert på ulike valg av rente og nedbetalingstid.
 • Få nødvendig kunnskap om ulike boligtyper, boligstandard og finansielle konsekvenser. 

Resultater fra fasen

 • Lånsøker er klar til å sende inn søknad om finansiering og forberedt på resultatet av søknaden.
 • Lånsøker vet hva som skal til for å komme i posisjon til å kjøpe bolig på et senere tidspunkt (behov for å avklare, stabilisere eller øke inntekt og eventuelt nedbetale annen gjeld).

Aktivitetene nedenfor kan gjøres av en potensiell lånsøker på egenhånd eller sammen med en ansatt i kommunen.

Finn ut om den som ønsker å kjøpe bolig er i målgruppen for startlån. Mer om startlån på husbanken.no 

Lag budsjett over husstandens økonomi og beregn hvor mye lånsøker har tilgjengelig til fremtidige boutgifter. Kalkulator er tilgjengelig på på husbanken.no.

Hvis husstanden må nedbetale annen gjeld, henvis lånsøker til gjeldsrådgiver.

Beregn lånepotensialet ved å simulere effekten på lånebeløpet ved bruk av ulike alternativer for nedbetalingstid, og fast eller flytende rente. Se Husbankens lånekalkulator 

Før lånesøknaden sendes bør lånsøker:

 • Kjenne til Husbankens rentetilbud
 • Forstå forskjellen mellom fast og flytende rente. Mer om fast og flytende rente hos Husbanken.
 • Vite hva kalkulasjonsrenten er og hvorfor den benyttes ved valg av flytende rente. Mer om kalkulasjonsrente.
 • Sjekke potensielle boliger i aktuelt område på finn.no.
 • Sammenligne prisantydning på aktuelle boliger til salgs med beregnet lånepotensialet til søker med Husbankens lånekalkulator.
 • Ha forstått hva et låneopptak innebærer av fremtidige forpliktelser.

En eventuell søknad om finansiering fylles ut og sendes inn elektronisk via husbanken.no.  

Hjelper eller saksbehandler i kommunen har ansvar for at:

 • lånsøker har fått forståelse for om de er i målgruppen for startlån og tilskudd på nåværende tidspunkt
 • lånsøker skjønner sammenhengen mellom budsjett og disponibelt til fremtidige boutgifter
 • lånsøker kjenner til vilkårene for fast og flytende rente og hvordan valg av fast og flytende rente, samt nedbetalingstid påvirker størrelsen på lånet og fremtidige utgifter
 • lånsøker vet hvilke månedlige utgifter et fremtidig lån vil medføre og hvordan dette påvirker økonomien
 • lånsøker har satt seg inn i og forstått vilkårene for startlån. Mer om dette på husbanken.no.
 • dersom lånsøker oppfatter at de ikke oppfyller kriteriene for startlån, vet de hva som skal til for å søke startlån i framtiden, eller at de kan å få lån i en vanlig bank.

Ved store og uhåndterlige gjeldsforpliktelser:
Gjeldsrådgiver bidrar til oversikt og forhandling med kreditorer.

Arendal kommune har utarbeidet en del dokumenter som de bruker i forberedelsen før kjøp av bolig: 

a.      Informasjonsmøte
b.      Kartlegging av din økonomi
c.      Personlig budsjett
d.      Invitasjon til kurs sjef i eget liv – på vei til egen bolig og Powerpoint Sjef i eget liv – fra leie til eie
e.      Informasjon til deg som skal kjøpe din første bolig

Forskrift om lån fra Husbanken 

Finansavtaleloven 

Finansavtaleloven skal sikre at lånsøker har nødvendig kunnskap om konsekvenser ved låneopptak.

Handlingsrom

 • Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig, og beholde den.
 • Kommunen kan gi lån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.
 • Barnefamilier uten egnet og stabil bolig skal prioriteres.
 • Lånsøker må kunne betjene lånet over tid og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Personer som har muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital skal utnytte denne muligheten.