En hånd overrekker et sett med nøkler til en annen hånd

Leie og kjøp av bolig

Ikke alle kan eie en bolig med en gang. Noen må få tilbud om å leie kommunal bolig, mens andre kan leie hos private. Barnefamilier, som ikke fyller kravene til lån i dag, kan være en aktuell målgruppe for ordningen leie til eie for vanskeligstilte. Ordningen gjelder for de som ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til et lån nå, men som vurderes å ha potensiale for å kjøpe egen bolig ved hjelp av startlån eller ordinært banklån og eventuelt tilskudd til etablering på sikt. Arbeidsprosessen "Leie til eie for unge/personer i etableringsfasen" er aktuell for de som skal (ny)etablere seg, og der det i stor grad er utbyggere som framskaffer boligen.

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon