5.7 Sjekkliste for viktigste dimensjoner

Krav Anbefalinger
Passasjer og manøvrering
Fri bredde ytterdører og i/til fellesområder Minst 860 mm Minst 1200 mm i lysåpning, to dørfelt
Fri bredde dører inne i boenhet Minst 760 mm u/terskel Minst 860 mm u/terskel
Trinnfrihet Dører til bolig/bogruppe og utearealer: maksimalt 15 mm avfaset terskel.
Dører inne i bolig/bogruppe: trinnfri terskel
Trinnfri terskel
Fri passasjebredde - felleskorridorer 1 500 mm (unntak 1200 mm uten dører, jf. NS 1 800 mm
Fri passasjebredde i boenhet 900 mm 1 200 mm
Snuareal Snusirkel 1 500 mm Snusirkel 1 600 mm
Maksimal åpningskraft dører 20 N Elektromekaniske åpne-/lukkesystemer
Fri sideplass ved dør 300 mm på karmsiden, 500 mm på hengselsiden
300 mm ved alle fire sidene av skyvedøra
Bad/toalett
Fri sideplass ved toalett 900 mm på begge sider
1100 mm når sideplass kombineres med dusjareal
Fri snusirkel på 1600 mm foran toalett.
Avstand mellom forkant toalettsete og bakvegg 850 mm
Avstand mellom armstøtter Ca. 600 mm
Gulvplass bak toalett ved gulvmontert toalett Minst 20 cm fra vegg til bakre cisternekant
Dusjsone Minst 1100 x 1400 mm Hjelpe håndtak og tilpasset armatur
Servant Bredde 55 cm, sideplass på 20 cm på den ene siden, 60 cm på den andre siden Hjelpe håndtak og tilpasset armatur. Manuell høyderegulering.
Entre
Størrelse på oppstillings-plass for rullestol Minst 700 mm x 1 400 mm 1 000 mm x 2 000 mm
Soverom
Pleieseng 1000 mm x 2200 mm
Fri sideplass ved seng i pleiestilling 1500 mm på begge langsider, og passasje på 1400 mm ved sengeenden, 900 mm til vindu