5.1 Rullestol

 

Typer rullestoler

Rullestoler kan være elektrisk eller manuelt drevet. Noen brukere manøvrere rullestolen selv, mens andre må ha hjelp til dette. I boliganlegg bør vi skille mellom boliger hvor det bare skal legges til rette for mulig rullestolbruk, og tilrettelegging for brukere med omfattende hjelpebehov med store rullestoler.

Størrelse på en ordinær rullestol er 120 cm x 70 cm, i tillegg kommer plass til føtter og hender for den som skal manøvrere stolen. Vi regner derfor funksjonelle mål til å være 130 cm x 80 cm.

Elektriske rullestoler brukes både inne og ute og krever mer areal. Det vil være unaturlig å dimensjonere for de største utestolene inne. Det må imidlertid være plass til lagring, lading og vasking av slike hjelpemidler enten inne eller ute. Det bør planlegges for hjelpemidler og areal for forflytning fra utestol til innestol inne, eller under tak. 

plassbehov rullestoler
Grunnleggende dimensjoner for rullestoler med plassbehov for rullestolbruker og hjelper. Illustrasjon er fra Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

  

Manøvreringsareal for rullestol

Byggeforskriftene stiller generelle krav til manøvrering av manuell rullestol med en snusirkel med diameter 150 cm. I gjeldende TEK godtas også et snu-rektangel på minimum 130 cm x 180 cm, men dette er ikke tilstrekkelig i omsorgsboliger og sykehjem. For brukere med redusert førlighet eller brukere av elektrisk rullestol er det anbefalt at manøvreringsareal på snusirkel med diameter er minst 160 cm.

Manøvreringsareal (snuareal) skal være inntegnet i alle rom. Arealet skal ikke overlappe møbler, fast innredning eller dørslag. Er brukeren avhengig av hjelp til å trille stolen, krever dette mer areal. I boliger hvor beboerne er sterkt bevegelseshemmede personer kan det være behov for enda større snuareal, opp mot 210 cm, når beboeren for eksempel bruker bakoverlent elektrisk rullestol med ledsagerstyring.

For å foreta en rettvinklet sving må passasjebredden være større enn minstemålet for rettlinjet kjøring. Dette gjelder ikke bare når en korridor og lignende svinger, men også når en rullestolbruker skal svinge fra en korridor og gjennom en dør til et rom.

NB! Dør fra korridor til rom eller leilighet må ha en bredde (lysåpning) som minst svarer til B på figuren, og korridoren må stemme overens med bredden A. Ved dimensjonering av kritiske punkter i offentlige lokaler og lignende, må summen A + B økes til minst 2,3 meter. Manøvreringssonen på begge sider av dørene skal ha en diameter på minst 150 cm, utenfor dørens eventuelle slagradius.

dimensjoneringstall
Illustrasjon til venstre: Kombinasjon av passasjemål og snuplass gir minstemål for rettvinklet sving. Til høyre: Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes. Begge illustrasjoner er fra Byggforskserien til SINTEF Byggforsk

 
Krav til passasjerplass for rullestol

Passasjer for rullestolbrukere skal være minst 90 cm.


Krav til rekkehøyde for rullestolbruker

Gjennomsnittlig rekkehøyde for en voksen i rullestol er mellom 40 cm og 135 cm over gulv. Dette bør dere ta hensyn til i utformingen. For barn er rekkehøyden lavere. Brytere, støpsler etc. som skal nås av personer som sitter, bør derfor bli montert mellom 80 cm og 100 cm over gulv. Når det blir montert bryter på en automatisk døråpner må den plasseres slik at bruker kan trykke på den uten at rullestolen er i veien, når dørbladet slår opp.

Der det er vanskelig å få nok lagerplass i riktig rekkehøyde, kan kommunen legge til rette for hev/senkbare skap, hyller etc.


Sikthøyder

Sikthøyde for en voksen rullestolbruker er cirka 125 cm over gulv. For å kunne se ut og gjerne ned på omgivelsene utenfor er det viktig at vinduene har lave brystningshøyder.

dimensjoneringstall
Illustrasjon og bilde viser betydningen av nåhøyde og sikthøyde for sittende personer, både i en rullestol og i en lenestol. Det er viktig at alle får oppleve hva som skjer ute.
Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk. Foto: Karin Høyland