5.2 Hjelpemidler for løft og pleie

Husbanken krever at bygningen er forberedt for montering av velferdsteknologi. 

Det skal være tilrettelagt for bruk av hjelpemidler. Etterinstallering av takheis er krevende, derfor anbefaler vi at det blir planlagt for dette når bygget settes opp. NAV Hjelpemiddelsentralen kan gi nyttige innspill.

Mobil personløfter

En mobil personløfter måler cirka 130 cm x 70 cm. Til den er det behov for et manøvreringsareal som en snusirkel med en diameter på 210 cm. En såkalt «ståheiser» som kan brukes av personer som kan stå med støtte er også noe som kan brukes. Fordelen med å bruke «ståheis» er at beboeren slipper å bli heist opp i et løfteseil, og vedkommende får brukt muskulaturen i beina. Legg derfor til rette for mobil heis, også når det blir installert skinne til takheis. Mobile personløftere krever plass til manøvrering og oppbevaring. Dersom disse lagres i korridorer og oppholdsrom bidrar det til institusjonspreg.  Vi anbefaler derfor at det blir etablert små nisjer til oppbevaring av personløfter. Hjulene er relativt små, så kanter og terskler bør unngås.


Takheis

Takheiser blir brukt til å løfte beboeren over i stol, til toalett eller til stellebenk/dusjtralle.

Det er ulike syn på hvor det er gunstig å installere takheis. Noen blir installert slik at beboeren kan bli løftet fra seng til toalett. Andre bruker en skinne ved sengen, slik at ansatte kan løfte brukeren over i en dusjstol og så bruke denne til å kjøre til toalett/bad.

Viktig å tenke på:

  • Valg av løsning bør drøftes så tidlig som mulig med ergoterapeut, arkitekt og heisleverandør.
  • Installasjon av takskinner krever solid feste i dekket. Takkonstruksjon må dimensjoneres og tilrettelegges for dette.
  • Plassering av takskinne må gi mulighet for tilstrekkelig løftehøyde avhengig av heistype.
  • Det anbefales lik takhøyde i alle rommene takheisen skal gå igjennom. Det finnes skinnesystemer som kan brukes om takhøyden er forskjellig mellom ulike rom.
  • Plassering av skinner må ikke komme i konflikt med døråpninger, vindusåpninger, skap, ventilasjonskanaler eller lysarmaturer.
  • Ved planlegging av takskinne mellom bad og beboerrom er det viktig å velge mest passende dørtype. 
 Takskinne 2  Takskinne

Bilde til venstre: Det finnes løsninger hvor skinnen kan felles inn i takhimlingene. Skinnen blir da diskré når den ikke er i bruk.  Foto: Karin Høyland.
Bilde til høyre Eksempel for takskinne kombinert med tofeltsskyvedør. Hvis det er ønskelig at døren åpnes med et grep må det være trinser og wire i toppen av karmen. Foto: Husbanken

 
Stellebenk, dusjtralle, dusjvogn

Stellebenk blir brukt på badet for omkledning og stell. De kan monteres på veggen eller stå fritt på hjul. Størrelse er ca 200 x 80 cm. Stellebenk på hjul også brukes til dusjing for personer som har vanskelig for å sitte eller stå. Det krever areal til plass og oppbevaring. Størrelsen er ca 215 x 74 cm.

Dusjtralle

 

Pleieseng

Standard mål for en pleieseng er opp til 100 cm x 220 cm. Sengen kan ha en variabel høyde fra 45 cm til 95 cm inkludert madrass. I de perioden en bruker trenger å bli vasket eller kledd på i sengen, skal arbeidshøyden for hjelperen være mellom 85–95 cm.

Sengen kan trilles og lett reguleres i ulike posisjoner. Hvis sengen blir brukt til å flytte beboer mellom flere rom, krever dette plass til manøvrering i korridor og fri dørbredder på 120 cm (det anbefales dør med sidefelt.) En pleieseng har elektrisk høyderegulering og trenger stikkontakt.