5.5 Dører og vinduer

I dette kapittelet beskrives dimensjonering knyttet til dører og vinduer i omsorgsboliger, institusjonsplasser og lokaler for dagaktivitetstilbud.

Dører

Samtlige dører skal ha trinnfri terskel. OBS: Med trinnfri terskel mener Husbanken helt flate terskler (lister). Denne definisjonen er strengere enn det som er beskrevet i TEK og NS. Husbanken kan akseptere en lav, avfaset terskel på inntil 15 mm til ytterdører (inkl. dører til utearealer), dører som fører til selvstendige boliger eller en bogruppe. Når man etablerer fellesskapsløsninger, må man betrakte felles oppholdsrom som en nødvendig funksjon som kompletterer privat boenhet. Felles oppholdsrom skal derfor være lett tilgjengelig på samme måte som en privat stue. 

illustrasjonsbilde
Dører til utearealer med lav (til venstre) og trinnfri terskel (til høyre). Foto: Husbanken


 terskelfri adkomst
Trinnfrie terskler (lister) til boenhet og bad. Foto: Husbanken

 • Det skal ikke være nivåforskjeller mellom gulv ute og gulv inne ved inngangspartiet og uteplasser.
 • Atkomst og inngangsparti bør være overbygd og ha selvlukkende dører.
 • Dører som er så tunge at de trenger manuell kraft mer enn 20 N (2 kg) skal ha elektrisk døråpner. ­
 • Tenk smart – installer inngangsdører, hvor ettermontering av dørautomatikk er mulig. Husk strømkontakt til døråpner. Dørhåndtak skal ha en utforming som gir godt grep og er lette å åpne.
 • Dører må ha en bredde og plassering slik at rullestolbrukere fritt kan komme inn og ut av rommet.
 • Fri bredde i døråpninger i fellesområder og som fører til boenheter og utearealer skal minst være på 86 cm.
 • Fri bredde i døråpninger på innvendige dører inne i boenheten skal minst være på 76 cm. Husk at disse dørene må ha trinnfri terskel. Husbanken anbefaler at samtlige dører i omsorgsboliger og sykehjem har fri bredde på minst 86 cm.
 • Fri bredde på døråpning bør være 120 cm der senger enkelt skal trilles inn og ut. For å unngå at 120 cm brede dører blir for tunge, anbefaler vi to dørfelt.
 • Ved plassering av døråpning og valg av slagretning må kommunen sørge for at rommet kan innredes/møbleres hensiktsmessig.
 • Manøvreringssonen på begge sider av døren skal ha en diameter på minst 150 cm og ligge utenfor dørens eventuelle slagradius.
 • I de tilfeller der døren fra en boenhet slår ut i felles korridor, er det en fordel at inngangspartiet til boenhet trekkes inn i en nisje, se bilder under: 

 

kontrastfarger på dører
Bilde til venstre: Inngangsdører til boenheter kommer i veien for passerende i korridor. Bilde til høyre: Inngangsdør åpnes mot en dyp nisje slik at den ikke kommer i veien for passerende i korridor. Begge foto: Husbanken

­

 • For at dører skal kunne åpnes og lukkes av rullestolbruker skal det være tilstrekkelig fri sideplass ved døren.
 • Sidehengslete dører skal ha 50 cm fri sideplass ved lås på hengselside og 30 cm på karmside, målt fra lysåpningen. Ved skråstilte vegger på omtrent 45 grader kan sideplassen reduseres til 30 cm fri sideplass ved lås på hengselside og 20 cm på karmside. 
 • Skyvedører må ha kraftige håndtak fordi dørblad går inn i vegg, og et bøylehåndtak som det er mulig å få tak i når døra står åpen. Skyvedører skal ha håndtak som tillater full lysåpning.
 • Skyvedører skal ha 30 cm fri sideplass ved alle fire sidene av døra, målt fra lysåpning. Dette for at dørene skal kunne åpnes og lukkes av rullestolbruker, se bilder under.

 

dimensjonering dør
Sideplass ved sidehengslete dører. Kilde: NS 11001-del 2

dimensjonering
Sideplass ved skyvedør. Kilde: HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard

dimensjonering
Slik måler man fri bredde i dør med ulike åpningsvinkler. Kilde: Byggeteknisk forskrift

 

Vinduer og glassvegger

Det skal være en passasjebredde på minst 90 cm frem til vindu.

Siktlinjer fra seng er være viktig å ta hensyn til for personer som må tilbringe mye tid liggende.

Ved bruk av fransk balkong eller balkong bør prosjekterende være oppmerksom på rekkverkets utforming slik at det ikke tar mye av sikten. Transparent rekkverk av glass e.l. kan brukes der det er viktig å kunne se ut på det som skjer. For personer som tilbringer mye tid liggende bør prosjekterende være oppmerksom på at siktlinjene også går i taket. Sterke lysspotter etc. kan gi blending og ubehag.

For personer med demens/kognitiv svikt er en løsning med glassvegg fra gulv til tak uheldig. Erfaringer viser at denne løsningen skaper utrygghet, derfor fraråder vi denne. Løsningen krever mulighet for skjerming eller andre tiltak (frostet eller mønstret glass og lignende) for nederste delen av veggen for å kunne fungere.