5.3 Betjeningsareal

Betjeningsareal er det areal som skal til for å gjennomføre ulike aktiviteter i en bolig. 

Beboeren må kunne komme til toalettet, legge inn i vaskemaskinen etc. Størrelsen på betjeningsarealet vil være avhengig av om beboeren går ved egen hjelp, bruker rullator eller rullestol. Betjeningsareal skal ikke overlappe møbler og fast innredning. I sykehjem og omsorgsboliger skal betjeningsareal for manuell rullestolbruk ligge til grunn for prosjekteringen.  

 
Betjeningsareal til hjelper

Det er spesielt ved seng, toalett, stellebenk, dusj og vask at det er viktig med ekstra plass til hjelper. For personer med omfattende hjelpebehov som for eksempel må løftes, er det ofte behov for to hjelpere, derfor anbefaler vi at dere planlegger for dette.

Generelt plassbehov for vi står eller går er 90 cm, dette er derfor et absolutt minstemål for at hjelper skal komme til. Ved beregning av plass for rullestol og hjelper er minstekravet 140 cm.


Betjeningsareal ved pleieseng (pleiestilling)

Når sengen blir satt i pleiestilling skal det være 150 cm fri plass på begge langsider for manøvrering av rullestol og plass for hjelper. Det skal være en passasje på 140 cm ved sengeenden for at beboeren med hjelper kan passere. Dette utgjør et areal på 400 x 360 cm. Vi anbefaler at noen pasientrom får fri plass på ha minst 200 cm. Det er viktig å presisere at dette skal være fri plass; det ikke skal være møbler eller annen innredning som kommer i veien for pleiepersonalets arbeid. En løsning med dobbel skyvedør som er i veien for arealet som utgjør seng i pleiestilling og tilfredsstiller ikke kravet. Dimensjonene for en pleieseng er satt til 100 x 220 cm. Pleiesengen står på hjul og er flyttbar. Sengen kan derfor plasseres med langsiden inntil en vegg, men ved behov skal sengen kunne posisjoneres i pleiestilling.

I boliger med soverom og stue kan det planlegges plass for seng i pleiestilling i stua (det skal vises som stiplet løsning på tegning). Det forutsettes at pleiestillingen ikke forringer boligens planløsning. Det vil si at alle boligfunksjoner som er tenkt i den opprinnelige planløsningen skal kunne ivaretas i pleiesituasjonen. Soverommet må likevel ha plass til enkeltseng og snusirkel på 150 cm på den ene langsiden av sengen, en passasjebredde på minst 90 cm frem til vindu, og nok betjeningsareal foran skap.

plantegning rom
Mål på tilstrekkelig areal på minimumsenhet i sykehjem og toromsbolig. I boligen må seng flyttes til stua når det er behov for pleiesituasjon. Illustrasjon: Husbanken