Helhetlig-boligplanlegging

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

1833    Rana
5401    Tromsø
3001    Halden
3002    Moss
3031    Nittedal
3033    Ullensaker
3034    Nes
3411    Ringsaker
3413    Stange
3048    Øvre Eiker

Lenke til aktive utlysninger legges ut her så snart de er publisert av kommunene.