Helhetlig-boligplanlegging

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Mange kommuner har vedtak om å benytte tilvisingsavtaler i 2023 - 2024. Lenke til aktive utlysninger legges ut her så snart de er publisert av kommunene.