Helhetlig-boligplanlegging

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

 

 • Kommuner som har vedtak på å benytte tilvisingsavtaler i 2021/2022, men foreløpig ikke publisert utlysing:

  1833    Rana
  5401    Tromsø
  3001    Halden
  3002    Moss
  3031    Nittedal
  3033    Ullensaker
  3034    Nes
  3411    Ringsaker
  3413    Stange
  3048    Øvre Eiker

Lenke til aktive utlysninger legges ut her så snart de er publisert av kommunene.