Salg/avhending av kommunale utleieboliger

Fase 1: Vurdering av bolig og behov

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vurdering av bolig og behov
Fase 2
Salg
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen bør ta stilling til om det fremdeles er behov for boligen.
Videre bør kommunen ta en vurdering av om boligen er skikket for videre utleie, basert på boligens standard og spredning av kommunale boliger i området.

Resultater fra fasen

En plan for boligen med utgangspunkt i behovet i kommunen, spredningen av kommunale boliger og boligens egnethet.

 • Boligen fristilles.
 • Kommunen (ved eiendomsavdelingen o. l - avhengig av organisering) vurderer om boligen skal selges eller tildeles på nytt.
  • Er boligen i et område kommunen ønsker å selge seg ned av hensyn til fortettingsproblematikk?
  • Er boligen i en så dårlig forfatning at det ikke er hensiktsmessig å sette den i stand for videre utleie?
 • Kommunen (eiendomsavdelingen o.l) vurderer behovet i samarbeid med enheten som har ansvar for tildeling av beboere.
  • Har kommunen fremdeles behov for boligen? 
   • Størrelse
   • Type bolig: leilighet, rekkehus, enebolig osv.
  • Er boligen egnet for den aktuelle målgruppen? 
   • Boligenes standard
   • Beliggenhet – nærhet til 
    • sentrum
    • offentlig kommunikasjon
    • barnehage, skole, aktiviteter og butikker
    • grøntareal
   • Bomiljø og befolkningssammensetning i nærområdet
   • Evt. kvaliteter som universell utforming
 • Dersom det ikke er interessant å tildele boligen på nytt forbereder eiendomsavdelingen salg.
Underprosess: Salg til beboer

Eiendomsavdelingen: Undersøker om boligen skal beholdes i utleie eller selges.