Salg/avhending av kommunale utleieboliger

Fase 2: Salg

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vurdering av bolig og behov
Fase 2
Salg
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen selger boligen via megler eller i egen regi og finansiering innfris.

Resultater fra fasen

Salg av bolig

 • Eiendomsavdelingen avklarer eventuelle betingelser, rettigheter og servitutter på boligen
 • Eiendomsavdelingen innhenter takst fra en uavhengig takstmann
 • Eiendomsavdelingen leier inn megler eller foretar salg i egen regi
 • Megler eller eiendomsavdelingen markedsfører boligen
  • Annonsering av salg
  • Visninger
  • Opplysningsplikt om feil og mangler – spesielt viktig for kommuner
 • Megler eller eiendomsavdelingen holder budrunde
  • Pris er avgjørende, med mindre andre hensyn er spesifisert
  • Ved salg utenom det åpne markedet til næring skal boligen selges til takst (EØS-loven).
 • Megler eller eiendomsavdelingen foretar oppgjøret og overskjøting
 • Eiendomsavdelingen innfrir finansiering
  • Finansiering i Husbanken
   • Gjenstående lån tilbakebetales
   • Ikke-nedskrevet tilskudd tilbakebetales
  • Eventuelle andre pengeheftelser innfris med mindre annet er avtalt
 • Boligen overrekkes kjøper

Eiendomsavdelingen: Gjennomfører salg av boligene