En hånd gir et lite hus til annen hånd
ARBEIDSPROSESS

Salg/avhending av kommunale utleieboliger

Kort om arbeidsprosessen

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker.

I 2018 var det 110 171 kommunalt disponerte boliger i Norge, hvilket utgjør 21 boliger per 1000 innbyggere

Kommunen vil i enkelte tilfeller ønske å selge boliger. Boligbehovet i kommunen kan endres, det kan være mål om større spredning av kommunale boliger eller et ønske om fornyelse av eiendomsmassen.

Arbeidsprosessen er inndelt i to faser:

  • Vurdering av bolig og behov
  • Salg

samt underprosess

  • Salg til beboer

Bakgrunn

Fristillelse av kommunale boliger eller at kommunen har en aktiv strategi om å få leietakere over i eierforhold.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vurdering av bolig og behov
Fase 2
Salg