Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre

Fase 4: Detaljprosjektering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Konsept og strategi - kartlegging av behov, omsorgsløsninger og lokalisering
Fase 2
Utredning av alternativer og gjennomføringsplan
Fase 3
Programmering og tidlig prosjektering
Fase 4
Detaljprosjektering
Fase 5
Byggefase
Fase 6
Innflytting og evaluering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Detaljprosjekteringen baserer seg ofte på et godkjent forprosjekt. I detaljprosjekteringen utarbeides grunnlaget for utførelse av prosjektet. Med forankring i forprosjektet skal entreprenør eller arkitekt (avhengig av entrepriseform) detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelse slik at bygget blir klart for produksjon.

Resultater fra fasen

  • Intensjonene fra forprosjektetet blir fulgt opp og ivaretatt i detaljeringen, for eksempel overordnede intensjoner som hjemlig preg og universell utforming.
  • Entreprenør for utførelse er kontrahert.

  • Entrepriseformen avgjør når entreprenøren kommer inn. Hvis prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise blir entreprenøren ofte kontrahert til detaljprosjekteringen basert på godkjent forprosjekt og en funksjonsbeskrivelse.
  • Prosjektgruppen og prosjektleder vurderer hvilken kontraktstrategi som skal benyttes i prosjektet.
  • I denne fasen detaljeres risikoområder (vanskelige detaljer og overganger i bygget) og fagene detaljerer sine området i prosjektet. Prosjektgruppen/ prosjektleder må da påse at dette ikke medfører endringer i prosjektet som henger sammen med andre viktige funksjoner og hensyn. 
  • Prosjektgruppen følger opp detaljer som kan bidra til et hjemlig preg, for eksempel valg av farger, materialer og møbler. Prosjektgruppen må også følge opp detaljer som har avgjørende betydning for at Husbankens krav til utforming oppfylles, for eksempel valg av toalettløsning.
  • Prosjektet «låses» til slutt for endringer. Når et fagområde er ferdig prosjektert kan det søkes om igangsettelsestillatelse for det enkelte fagområdet.
    Prosjektgruppen og prosjektleder planlegger anskaffelser for inventar, utstyr etc. i samarbeid med fremtidige brukere av bygget. Kommunen inngår drifts-, service- og vedlikeholdsavtaler.