Eid bolig på eget initiativ

Pårørende og funksjonshemmede kan i større grad bli presentert for mulighetene for å eie egen bolig.

Særlig foreldre/pårørende til personer med utviklingshemming ønsker ofte å engasjere seg i prosessen frem mot etablering i egen bolig, men de trenger støtte fra kommunen på noen områder.

  1. For personer med nedsatt funksjonsevne som primært trenger en bolig, og ikke ønsker et tett bofellesskap med andre, anbefales det å finne en bolig i det ordinære boligmarkedet. Mange med nedsatt funksjonsevne bor uten annen hjelp enn det hjemmetjenesten gir ved besøk til avtalte tider.
  2. Boligene kan kjøpes på eget initiativ eller i et tilrettelagt nybyggprosjekt, som borettslag. Sognsveien 66 brl. I Oslo eller Myrullveien. Haugesund er slike eksempler.
  3. Det finnes også gode erfaringer hvor foreldre selv tar initiativ og samarbeider med private utbyggere for å kjøpe flere leiligheter sammen. Se eksempler på disse tiltakene i Veileder for utviklingshemmede og deres pårørende.
  4. Den enkelte finansierer selv boligen med lån, evt. startlån/tilskudd fra kommunen og/eller egenkapital.

Finansiering og andre særlige forhold:

  • Det kan søkes startlån, evt. kommunalt personrettet tilskudd for kjøpet.
  • Boligkjøp uavhengig av kommunale fellestjenester vil ikke heftes med en prisregulering.
  • Men det vil kunne heftes vilkår til boligen om kommunen har fellesareal/base i bygget. Boligen omsettes da til ny beboer som har fått vedtak om omsorgsbolig.