Samarbeid med private aktører for utleie

Private aktører kan stå for bygging av boliger med kvaliteter opp mot omsorgsboligstandard.

Private utbyggere har ikke tilgang til investeringstilskudd, men kan derimot søke grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Det er slik mulig å få boliger til en veldig gunstig pris. Et eksempel på dette er Byporten Sør i Brumunddal, som blir presentert i denne filmen. Mer om prosjektet ligger under ikonet "Eksempler og erfaringer". 

Byporten Sør – sentrumsnære boliger for alle - FILM from Veiviseren on Vimeo.

Formtoppen i Lørenskog er et annet eksempel på et samarbeid med private for utleie av boliger for personer med funksjonsnedsettelser. 

  • Byporten sør - utleieboliger for unge med funksjonsnedsettelser

    Ringsaker kommune har inngått et samarbeid om utleieboliger med selskapet Høyen Eiendom AS. I prosjektet Byporten sør  er det inngått en tildelingsavtale for 7 boliger til unge med funksjonsnedsettelser (lån til utleieboliger til vanskeligstilte (tidligere grunnlån) og tilskudd) og tilvisingsavtale for ytterligere 5 boliger, der kommunen kan tilvise. Boligene til unge med funksjonsnedsettelser har en utforming som ligger tett opp til omsorgsboligstandard og er finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Det er uvanlig å fremskaffe boliger av en slik kvalitet for denne målgruppen i privat regi uten bruk av investeringstilskudd. En privat initiativtaker har ikke tilgang til investeringstilskudd, men de har løst dette ved hjelp av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Boligene er oppført til en veldig gunstig pris. 

    Kommune
    Ringsaker kommune